'Winnen in de business zonder elkaar te verliezen'

⊕ Coaching voor Directieteams en DGA’s.

⊕ Werken aan de toekomst.

⊕ Verbeterde samenwerking.

⊕ Nieuwe inzichten, helderheid en concrete afspraken.

⊕ Coaching voor Directieteams en DGA’s.

⊕ Werken aan de toekomst.

⊕ Nieuwe inzichten, verbeterde samenwerking en concrete afspraken.

Coaching directieteam
Samen_werken aan de toekomst

Samen met mijn collega Helena de Ridder coach ik directieteams en DGA’s.

Coaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, helderheid te verkrijgen, leiderschap verder te ontwikkelen, aan de toekomst te werken en kan spanningen en conflicten helpen te voorkomen.

Een blik van buiten geeft een waardevolle dosis feedback op de samenwerking binnen het directieteam.

De best presterende teams onderscheiden zich niet door wie er in het team zitten, maar door hoe de teamleden met elkaar omgaan.

Willen jullie tijd vrijmaken om met het directieteam aan de toekomst te werken?

Even weg van alles. Uit de waan van de dag. Echte aandacht voor elkaar. In een veilige setting boven tafel krijgen wat besproken moet worden.

Coaching voor het directieteam kan helpen om deze focus en aandacht te bereiken. Samen sparren over de uitdagingen in de business. Hernieuwde energie voor samenwerking. Overeenstemming over de koers, strategie en te behalen doelstellingen. Samen in dezelfde wedstrijd zitten.

Kortom: Winnen in de business, zonder elkaar te verliezen.

HERKEN JIJ
HET VOLGENDE in jullie directieteam?

Er is onduidelijkheid

De koers en strategie van jullie bedrijf en de te behalen doelstellingen zijn niet écht helder.

De te behalen resultaten lijken bekend, maar in de praktijk zijn ze toch vaak onduidelijk. 

Jullie zitten niet op één lijn over het aanpakken van vraagstukken of oplossen van problemen.

In vergaderingen lekt energie weg, en het nemen van belangrijke beslissingen kan effectiever verlopen.

Er is te weinig communicatie

Niet alles wordt (meer) gezegd, en moeilijke onderwerpen worden ontweken. 

Er zijn oordelen over elkaars functioneren die niet worden geverifieerd. Hierdoor ontstaat er ruis, wat weer kan leiden tot teleurstelling of irritatie.

Er worden vaak aannames gedaan over wat er moet gebeuren en welke prioriteiten er zijn.

 

De samenwerking loopt niet

Er is onduidelijkheid over ieders rol en/of verantwoordelijkheden.

Met regelmaat lijkt ieder teamlid op zijn of haar eigen eiland te werken. Er wordt te weinig samengewerkt aan hetzelfde doel. 

Er wordt te veel over elkaar gesproken en te weinig met elkaar.

Het teamgevoel is minder aanwezig, en er wordt minder of in ieder geval te weinig gelachen.

Het lukt niet om meningsverschillen om te zetten in weloverwogen, gezamenlijke beslissingen.

De communicatie verloopt stroever en jullie trekken steeds meer jullie eigen plan.

 

Coaching directieteam
samen op een lijn

Wanneer de samenwerking minder soepel verloopt is de kans groot dat jullie elkaar alleen nog maar gaan beoordelen als collega’s en elkaar niet meer zien als mens. Ervaring leert dat we in de omgang dingen snel persoonlijk maken. Het gevolg is dat we als individuen gaan functioneren en niet meer als team. We schieten in de overlevingstand en dan wordt het grotere geheel niet meer overzien.
 

Of speelt er iets anders? Misschien iets wat jij voelt, maar waarvoor je nog niet de juiste woorden hebt gevonden. En daarmee nog niet de oplossing.

Is het tijd voor coaching van het directieteam? 

Wij nemen directie- of managementteams mee naar Texel of Ameland die willen werken aan hun samenwerking.

Het coachen van directieteams en DGA’s doe ik samen met mijn collega Helena de Ridder.

Ons initiatief hebben wij SUUNTA genoemd. SUUNTA is het Finse woord voor ‘richting’.

Vanuit SUUNTA coachen wij directieteams en DGA’s die de samenwerking binnen het directieteam willen verbeteren.

Voor directieteams die willen winnen in de business zonder elkaar te verliezen.

Open chat
1
Hi! Ivo hier. Kan ik je helpen?