Zitten jullie nog op één lijn met elkaar?

⊕ Coaching voor Directie- en Managementteams.

⊕ Werken aan de toekomst.

⊕ Nieuwe inzichten, verbeterde samenwerking en concrete afspraken.

⊕ Coaching voor Directie- en Managementteams.

⊕ Werken aan de toekomst.

⊕ Nieuwe inzichten, verbeterde samenwerking en concrete afspraken.

COACHING DIRECTIE

WIL Jij DE SAMENWERKING BINNEN
HEt DIRECTIEteam VERSTERKEN?

Samen vormen jullie het directie- of managementteam. Met professionele coaching voor het directieteam kunnen jullie de nodige ondersteuning krijgen bij het aanpakken van de uitdagingen waar jullie voor staan. Jullie werken hard in het bedrijf, maar het werken aan het bedrijf schiet er steeds bij in. De waan van de dag is leidend.

Willen jullie tijd vrijmaken om met het directieteam te werken aan de toekomst? 

Even weg van alles. Uit de waan van de dag. Echte aandacht voor elkaar. In een veilige setting boven tafel krijgen wat besproken moet worden. 

Coaching voor de directie kan helpen om deze focus en aandacht te bereiken. Samen sparren over de uitdagingen in de business. Hernieuwde energie voor samenwerking. Overeenstemming over de koers, strategie en te behalen doelstellingen. Samen in dezelfde wedstrijd zitten.

HERKEN JIJ
ALS DIRECTEUR OF DGA HET VOLGENDE?

Verbetering

Op een aantal fronten gaat het best goed, maar het voelt alsof het volledige potentieel nog niet benut wordt. 

De te behalen resultaten zijn bekend, maar in de praktijk zijn ze toch vaak onduidelijk. 

Jullie zitten niet op één lijn over het aanpakken van vraagstukken of oplossen van problemen.

In vergaderingen lekt energie weg, en het nemen van belangrijke beslissingen kan effectiever verlopen.

Communicatie

Niet alles wordt (meer) gezegd, en moeilijke onderwerpen worden ontweken. 

Er zijn oordelen over elkaars functioneren die niet worden geverifieerd. Hierdoor ontstaat er ruis, wat weer kan leiden tot teleurstelling of irritatie.

Er worden vaak aannames gedaan over wat er moet gebeuren en welke prioriteiten er zijn.

 

Samenwerking

Er is onduidelijkheid over ieders rol en/of verantwoordelijkheden.

Met regelmaat lijkt ieder teamlid op zijn of haar eigen eiland te werken. Er wordt te weinig samengewerkt aan hetzelfde doel. 

Er wordt te veel over elkaar gesproken en te weinig met elkaar.

Het teamgevoel is minder aanwezig, en er wordt minder of in ieder geval te weinig gelachen.

Coaching directieteam
samen op een lijn

Wanneer de samenwerking minder soepel verloopt is de kans groot dat jullie elkaar alleen nog maar beoordelen als collega’s en elkaar niet meer zien als mens. Ervaring leert dat we in de omgang dingen snel persoonlijk maken. Het gevolg is dat we als individuen gaan functioneren en niet meer als team. We schieten in de overlevingstand en dan wordt het grotere geheel niet meer overzien.
 

Of speelt er iets anders? Misschien iets wat jij voelt, maar waarvoor je nog niet de juiste woorden hebt gevonden. En daarmee nog niet de oplossing.

Is het tijd voor coaching van de directie? 

Ik neem directie- of managementteams mee naar Texel of Ameland die willen werken aan hun teamontwikkeling.

Het coachen van directie- en managementteams doe ik samen met mijn collega Helena de Ridder.

Ons initiatief hebben wij SUUNTA genoemd. SUUNTA is het Finse woord voor ‘richting’.

Vanuit SUUNTA coachen wij directie- en managementteams en ondernemersduo’s die de samenwerking binnen het directieteam willen verbeteren.

Voor directieteams die willen winnen in de business zonder elkaar te verliezen.

Open chat
1
Hi! Ivo hier. Kan ik je helpen?